Patríme medzi najúspešnejšie značky na trhu v Slovenskej republike

Patríme medzi najúspešnejšie značky na trhu v Slovenskej republike

Vo štvrtok 22. septembra vyhlásil celosvetový program „Superbrands 2016“ najúspešnejší značky v Slovenskej republike. Aj my sme sa stali jednou z nich. Získali sme tak právo používať pečať kvality „Slovak Superbrands 2016“.

Ocenenie Superbrands je udeľované najlepším značkám na trhu. Hodnotené sú odbornou porotou zloženej z nezávislých odborníkov a súčasne slovenskými spotrebiteľmi. Posudzovaná je známosť značky, lojalita zákazníkov, prestíž alebo tradícia. „Značky sa do programu nehlásia, ale sú vyberané na základe trojkolového nezávislého porovnávania naprieč niekoľkými desiatkami kategórií, kedy je braný zreteľ predovšetkým na preferencie zákazníkov a odbornej poroty“, vysvetlil Roman Sovják, riaditeľ Superbrands pre Slovenskú republiku.

Toto ocenenie sme dosiahli predovšetkým aj vďaka Vám, našim zákazníkom. Veľmi si toto uznanie vážime a sme naň hrdí.