Mountfield Banská Bystrica

Predajné a servisné centrá

Predajné centrum:

Zvolenská cesta 30/A
974 05 Banská Bystrica

+421 484 161 567 (kontaktné centrum predajne)

pondelok až piatok sobota
9:00 - 18:00 9:00 - 17:00

Vedúci predajne:
Andrea Piatriková

Servisné stredisko:

Zvolenská cesta 30/A
974 05 Banská Bystrica

+421 243 423 773 (kontaktné centrum servisu)

pondelok až piatok sobota
9:00 - 18:00 9:00 - 13:00

Vedúci servisu:
Ján Gondáš