Mountfield Nové Zámky

Predajné a servisné centrá

Predajné centrum:

Gúgska 53
940 54 Nové Zámky

+421 356 406 066 (kontaktné centrum predajne)

pondelok až piatok sobota
9:00 - 18:00 9:00 - 17:00

Vedúci predajne:
Ladislav Pázstor

Servisné stredisko:

Gúgska 53
940 54 Nové Zámky

+421 356 400 119 (kontaktné centrum servisu)

pondelok až piatok sobota
9:00 - 18:00 9:00 - 13:00

Vedúci servisu:
Ján Baláž