Mountfield Martin

Predajné a servisné centrá

Predajné centrum:

OC Turiec 1/A
036 01 Martin

+421 434 133 425 (kontaktné centrum predajne)

pondelok až piatok sobota
9:00 - 18:00 9:00 - 17:00

Vedúci predajne:
Peter Lazar

Servisné stredisko:

OC Turiec 1/A
036 01 Martin

+421 434 300 317 (kontaktné centrum servisu)

pondelok až piatok sobota
9:00 - 18:00 9:00 - 13:00

Vedúci servisu:
Miroslav Vyšný