Registrácia

 

Prihlasovacie údaje

*
polia označené * sú povinnéx
*
Minimálna dĺžka hesla je 6 znakov.x
*
 x

Vernostná karta

*
 x

Fakturačné údaje

*
 x
*
 x
*
 x
*
 x
*
 x
 x

Kontaktné informácie

**
Zadajte aspoň jeden telefonický kontakt.x
**

Vyplňte v prípade, že chcete účet registrovať na firmux
Aby sme Vás mohli zaregistrovať do nášho vernostného programu a Vy ste mohli nerušene a neobmedzene využívať všetky naše doplnkové marketingové služby a výhody, je potrebné, aby ste nám udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel, ktorého text je nižšie uvedený. Tento súhlas nám udelíte dokončením svojej registrácie. Naša spoločnosť Vám ako svojmu vernému zákazníkovi umožňuje, aby ste si sám/sama zvolili spôsoby, ktorými Vám budeme posielať informácie o novinkách, zľavách, akciách a súťažiach. Nižšie si môžete vybrať spôsoby, ktoré Vám vyhovujú. Svoju voľbu môžete samozrejme neskôr kedykoľvek zmeniť v nastavení svojho účtu. Ak nechcete, aby Vám unikla dôležitá novinka alebo akcia, odporúčame Vám vybrať si všetky možné komunikačné kanály.

Súhlas s GDPR

Chcem, aby spoločnosť Mountfield SK, s.r.o., IČO: 36377147, so sídlom Kollárova 85, 036 01 Martin, spracúvala moje osobné údaje na doplnkové marketingové služby. Z tohto dôvodu jej poskytujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu a spôsobom uvedeným nižšie.

Na základe Vášho súhlasu budeme spracúvať Vaše identifikačné a kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii (najmä meno, priezvisko, kontaktnú korešpondenčnú adresu, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v prípade, že ste podnikajúcou fyzickou osobou, tiež Vašu obchodnú firmu/názov, adresu miesta podnikania alebo sídla, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo), informácie o nakúpených tovaroch a využívaných službách (číslo Vašej vernostnej karty, číslo Vášho vernostného konta, číslo zákazníka, stav vernostných bodov, čísla účtovných dokladov, dátum nákupu, typ a množstvo nakúpeného tovaru, kúpna cena zaplatená za tovary a služby, spôsob doručenia a platby), informácie o nárokoch na zľavy a iné výhody, informácie o našej predchádzajúcej komunikácii alebo inom kontakte, informácie získané o Vás z verejne dostupných zdrojov (napr. obchodného registra alebo sociálnych sietí) alebo internetového prehliadača, ktorý používate pri využívaní našich služieb, a informácie vytvorené našou spoločnosťou na základe Vášho využívania našich služieb, najmä Vaše zaradenie do jednotlivých zákazníckych skupín na účely marketingu.

Vaše údaje budeme spracúvať na účely vedenia Vášho vernostného konta a priznávania príslušných výhod, zasielania informácií o aktuálnych akciách a súťažiach a zabezpečenia Vašej účasti v nich, ponúkania našich tovarov a služieb, zvyšovania kvality a komplexnosti našej komunikácie s Vami a marketingového analyzovania a profilovania s cieľom prispôsobiť našu ponuku Vašim potrebám a potrebám ďalších zákazníkov.

Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté spracúvanie, ktoré prebiehalo pred odvolaním súhlasu.

Súhlas je platný po dobu využívania našich doplnkových marketingových služieb (najmä po dobu Vašej účasti v našom vernostnom programe) a nasledujúcich 5 rokov po poslednom využití týchto služieb alebo nákupu u našej spoločnosti, pro ktorom boli použité Vaše údaje, ak súhlas skôr neodvoláte.

Naša spoločnosť nikdy neposkytuje osobné údaje svojich zákazníkov tretím osobám na ich marketingové alebo iné obchodné aktivity. Naša spoločnosť bude spracúvať Vaše osobné údaje automatizovane aj manuálne prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo zmluvných partnerov, ktorí pre nás technicky zabezpečujú poskytovanie doplnkových marketingových služieb.

Bližšie informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov nájdete v dokumente „Zásady spracúvania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.mountfield.sk“, ktoré sú k dispozícii tu.
Prihlásiť sa
Uživatel nepřihlášený
Registrovať