Menu Zatvoriť
043 / 413 38 31 (volajte Po-Pi 9-18 a počas víkendov 9-17)
REGISTRÁCIOU ZÍSKATE
  • novinky z prvej ruky
  • prehľad zakúpeného tovaru

Registrácia nového zákazníka

Prihlasovacie údaje

Vernostná karta

Kontaktné údaje - súkromá osoba

Fakturačná adresa

V případě zájmu o registraci na českou adresu přejděte na www.mountfield.cz

Doručovacia adresa

Nastavenie komunikácie

Aby sme mohli uskutočniť Vašu registráciu do nášho vernostného programu a Vy ste mohol/a nerušene a neobmedzene využívať všetky naše doplnkové marketingové služby a výhody, je potrebné, aby ste nám udelil/a súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov k tomuto účelu. Text súhlasu je uvedený nižšie. Naša spoločnosť Vám ako svojmu vernému zákazníkovi umožňuje, aby ste si sám/sama zvolil/a spôsoby, akými Vám budeme posielať informácie o novinkách, zľavách, akciách a súťažiach.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Chcem, aby spoločnosť Mountfield SK, s.r.o., IČO: 36377147, so sídlom Kollárova 85, 036 01 Martin, spracúvala moje osobné údaje na doplnkové marketingové služby. Z tohto dôvodu jej poskytujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu a spôsobom uvedeným nižšie.
• Na základe Vášho súhlasu budeme spracúvať Vaše identifikačné a kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii (najmä meno, priezvisko, kontaktnú korešpondenčnú adresu, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v prípade, že ste podnikajúcou fyzickou osobou, tiež Vašu obchodnú firmu/názov, adresu miesta podnikania alebo sídla, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo), informácie o nakúpených tovaroch a využívaných službách (číslo Vašej vernostnej karty, číslo Vášho vernostného konta, číslo zákazníka, stav vernostných bodov, čísla účtovných dokladov, dátum nákupu, typ a množstvo nakúpeného tovaru, kúpna cena zaplatená za tovary a služby, spôsob doručenia a platby), informácie o nárokoch na zľavy a iné výhody, informácie o našej predchádzajúcej komunikácii alebo inom kontakte, informácie získané o Vás z verejne dostupných zdrojov (napr. obchodného registra alebo sociálnych sietí) alebo internetového prehliadača, ktorý používate pri využívaní našich služieb, a informácie vytvorené našou spoločnosťou na základe Vášho využívania našich služieb, najmä Vaše zaradenie do jednotlivých zákazníckych skupín na účely marketingu.
• Vaše údaje budeme spracúvať na účely vedenia Vášho vernostného konta a priznávania príslušných výhod, zasielania informácií o aktuálnych akciách a súťažiach a zabezpečenia Vašej účasti v nich, ponúkania našich tovarov a služieb, zvyšovania kvality a komplexnosti našej komunikácie s Vami a marketingového analyzovania a profilovania s cieľom prispôsobiť našu ponuku Vašim potrebám a potrebám ďalších zákazníkov.
• Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté spracúvanie, ktoré prebiehalo pred odvolaním súhlasu.
• Súhlas je platný po dobu využívania našich doplnkových marketingových služieb (najmä po dobu Vašej účasti v našom vernostnom programe) a nasledujúcich 5 rokov po poslednom využití týchto služieb alebo nákupu u našej spoločnosti, pro ktorom boli použité Vaše údaje, ak súhlas skôr neodvoláte.
• Naša spoločnosť nikdy neposkytuje osobné údaje svojich zákazníkov tretím osobám na ich marketingové alebo iné obchodné aktivity. Naša spoločnosť bude spracúvať Vaše osobné údaje automatizovane aj manuálne prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo zmluvných partnerov, ktorí pre nás technicky zabezpečujú poskytovanie doplnkových marketingových služieb.
• Bližšie informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov nájdete v dokumente „Zásady spracúvania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.mountfield.sk“, ktoré sú k dispozícii tu.