Posezónne PREHLIADKY ZADARMO!
Každoročne od 1. októbra do 31. januára

 

Bezplatná prehliadka stroja
Pri prehliadke vykonáme zadarmo dôkladnú kontrolu stroja a odskúšaním overíme všetky jeho dôležité funkcie. Rozsah prehliadky sa líši podľa typu výrobku.

Pokojné jesenné obdobie na Vašej záhrade ponúka ideálnu príležitosť zveriť svojho pomocníka odbornému servisu na overenie technického stavu stroja a príprave na sezónu budúceho roku.