Zazimovanie a od zimovanie rodinných bazénovZo skúsenosti dobre vieme, ako je dôležitá príprava bazénu na zimu a jeho riadne sprevádzkovanie pred zahájením letnej sezóny.

Pri týchto činnostiach je potrebné dodržať správny postup a niektoré zásady, obzvlášť pokiaľ je bazén vybavený zložitejšími zariadeniami, ako napríklad plaveckým proti prúdom, vyhrievaním, automatickou dávkovacou stanicou a pod.

Doporučujeme Vám preto, aby ste po ukončení a pred zahájením kúpacej sezóny využili služieb našich bazénových špecialistov, ktorí sa o Váš bazén odborne postarajú.

Počas akcie Zazimovanie a Odzimovanie rodinných bazénov poskytujeme pravidelné mimoriadne výhody ako napríklad:

  • zľava na prácu odborných technikov
  • zľava na použitú bazénovú chémiu
  • zľava na ostatné použité materiály a náhradné diely