Životné prostredie

Naša spoločnosť sa zaväzuje vo všetkých svojich činnostiach, ak už predajných alebo servisných, k ochrane životného prostredia a k ekologickej zodpovednosti.

Skôr, než sa rozhodneme zaradiť nový stroj do našej ponuky, musí splniť náročné kritéria dlhodobým testovaním nielen z pohľadu jeho spoľahlivosti a funkčnosti, ale i z pohľadu plnenia európskych štandardov vplyvov na životné prostredie jeho prevádzkou. Dbáme napríklad na zavádzanie nových technológií pre znižovanie spotreby a obmedzené odparovanie paliva z benzínových nádrží.

Pre mazanie reťazových motorových píl a vodiacich líšt našim zákazníkom ponúkame špeciálne oleje rastlinného zloženia, ktoré sú úplne biologicky odbúrateľné, v prírode bez úbytkov rozložiteľné, teda maximálne šetrné k životnému prostrediu.

Všetky servisné a predajné strediská Mountfield sú zároveň zberným miestom spätného odberu použitých batérií, olejov a elektrozariadení, ktoré sú určené k ich opätovnému využitiu, poprípade k ekologickej šetrnej likvidácii.    

Bližšie informácie o podmienkach zaobchádzania s elektrozariadeniami a batériami nájdete na www.naturelektro.sk