Kvalifikovaný personál

Kvalifikovany personal

Technologický vývoj ide neustále dopredu a tomuto trendu podliehajú rovnako výrobky v oblasti záhradnej techniky a bazénov. V dôsledku trvalého zvyšovania efektivity a inteligencie techniky hrajú dôležitú úlohu modernej technológie, čo kladie značnú náročnosť na diagnostiku, technologické postupy a odborný personál.

Pravidelné školenia servisných technikov sú zárukou dokonalej znalosti výrobkov a dodržovanie technologických postupov stanovených výrobcami s využitím špeciálneho náradia a diagnostických zariadení.