TEST:ČLOVĚK VERSUS FRÉZA

V zimnej sezóne 2009/2010 sme v rámci testovania snehovej frézy SNO-TEK 22 previedli test pod názvom ČLOVEK VERZUS FRÉZA. Test spočíval v odprataní cca 30 cm vrstvy čerstvého snehu z dvora bytového domu s výmerom 40 m2. Figurant, (muž v strednom veku s dobrým zdravotným stavom) , ktorý na odpratanie snehovej pokrývky použil hliníkovú lopatu hmotnosti 1,17 kg, odpratával snehovú pokrývku 1 hodinu 29 minút, zatiaľ čo pomocou frézy SNO – TEK 22 bolo totožné množstvo odpratané za 6 minút 26 sekúnd. So strojom pritom manipuloval rovnako muž stredného veku v dobrom zdravotnom stave. Snehová fréza teda zvíťazila na plnej čiare... Z výsledku vyplýva, že fréza šetrí predovšetkým náš čas i energiu.

Ilustračný videoklip: človek vs. fréza v reálnom čase