OBCHODNÉ ODDELENIE

Práca u nás v obchodnom oddelení stojí v zásade na dvoch pilieroch. Jedným sú obchodní referenti a druhým produktoví manažéri. Títo dvaja vždy tvoria tím zodpovedný za príslušnú produktovú oblasť, ktorú majú spoločne na starosti od A do Z. Neoddeliteľnou súčasťou nášho tímu je naša asistentka, ktorá zabezpečuje nie len fungovanie oddelenia, ale hlavne dobrú náladu a je vždy ochotná každému pomôcť.

Celoročne riadime tok tovaru do firmy. Neustále musí byť zabezpečený dostatok tovaru na plánovanú či práve prebiehajúcu kampaň. Zabezpečujeme administratívne pozadie všetkých nákupov, sledujeme zmeny cien, konkurenciu alebo sa zúčastňujeme na príprave marketingových materiálov a dbáme o aktuálnosť webových stránok. Obchodné oddelenie je srdcom firmy. Prichádzame s produktovými novinkami, sledujeme trendy a vyhľadávame tie najlepšie obchodné príležitosti. Každý deň sme v kontakte s kolegami naprieč firmou aj s obchodnými partnermi, preto nie je o komunikáciu s rôznymi ľuďmi vôbec žiadna núdza.

Základným predpokladom pre prácu u nás je mať otvorenú myseľ. Sme živý organizmus, ktorý potrebuje energických zamestnancov, ktorí ťahajú za jeden povraz a idú za spoločným cieľom, ktorým je ÚSPECH!