Spätný odber elektra a batérií

7. 12. 2020

Zakladáme si na ohľaduplnom správaní voči životnému prostrediu, a preto vám ponúkame možnosti, ako jednoducho a bezplatne odovzdať svoje opotrebované elektrospotrebiče alebo batérie na ďalšie využitie. Každý elektrospotrebič alebo batéria obsahuje látky, ktoré zaťažujú životné prostredie a ktoré je možné opakovane využiť. Ako spotrebiteľ máte v systéme nakladania s elektrospotrebičmi a batériami zásadnú úlohu. Ste tým, kto rozhoduje, čo urobí s vyslúžilým zariadením alebo s batériou. Rozhodnite sa správne a dajte im ďalšiu šancu.

Symbol prečiarknutej popolnice, ktorý nájdete na výrobku, informuje, že tento elektrospotrebič (batéria) nepatrí do komunálneho odpadu, ale na recykláciu. Sú tak označené všetky elektrospotrebiče a batérie, ktoré sa uvádzajú na trh Európskej únie. Symbol môže byť uvedený priamo na zariadení, na jeho obale alebo v návode na použitie.