Peniaze pre Nepál mali zmysel

Peniaze pre Nepál mali zmysel
Aj naša spoločnosť sa pred dvoma rokmi zaradila medzi desiatky darcov, ktorí prispeli do zbierky na pomoc zemetrasením postihnutému Nepálu. Zbierku usporiadal Nadační fond Českého rozhlasu v spolupráci s Člověkem v tísni. Zaujímali sme sa, na čo konkrétne boli peniaze použité.

Podľa Nadačního fondu ČR bola pomoc rozdelená do dvoch etáp. V tej prvej boli tesne po zemetrasení zabezpečované základné potreby ľudí v dedinách Simathalí, Selang a Baruwa. Aby v dôstojných podmienkach prečkali prichádzajúcu tuhú zimu. Išlo napríklad o opravu prívodu vody a latrín alebo o zaobstaranie diek, piecok a zimného oblečenia. Dedinčania dostali tiež prostriedky na zateplenie svojich jednoduchých prístreškov.


Druhá, dlhodobejšia fáza, bola zameraná napríklad na obnovu poľnohospodárskej činnosti, ktorá je základným kameňom obživy tunajších obyvateľov. Do 133 domácností bolo napríklad rozdaných celkom 40 tisíc sadeníc kardamómu. Peniaze boli tiež použité na podporu chovu domácich kôz, nie len darovaním zrelých capov, ale aj preškolením na tému efektívnejšieho chovu. Vzhľadom k tomu, že v oblasti je ťažko dostupná rýchla lekárska starostlivosť, boli usporiadané pre vybraných dobrovoľníkov tiež kurzy prvej pomoci.
Zrekonštruovaná bola škola v Simthalí.


To je len stručný výber zo všetkých aktivít, ktoré boli vďaka príspevku našej firmy a mnohým ďalším darcom v Nepále podniknuté.