Ako vybrať vysokotlakový čistič (alebo wapku)?

Blato, piesok a ďalšie nečistoty zmiznú z dlažby pri bazéne počas chvíľky. Rovnako aj chodník a terasa budú po rýchlom zásahu vysokotlakového čističa žiariť čistotou. Pohodlne umyjete aj fasádu domu, ošumelý plot a záhradné náradie. No nie je to paráda?Vysokotlakové čističe, tlakové umývačky a vapky

Podľa akých parametrov vyberať?

Aj ten najlacnejší vysokotlakový čistič zastane viac práce ako prúd vody z obyčajnej hadice. Na parametroch umývačky (ľudovo povedané „wapky“) ale záleží: je vhodná len na občasné očistenie zablateného bicykla alebo aj na častejšie umývanie chodníkov, či dokonca fasády?

Vysokotlakové čističe sa v prvom rade líšia použitými materiálmi, ktoré ovplyvňujú ich životnosť. Dôležité sú aj prevádzkové hodnoty: tlak a prietok vody, ktoré ovplyvňujú rýchlosť  a kvalitu umývania.

Predovšetkým zohľadnite hmotnosť čističa. Pri lacnejších vysokotlakových čističov sa používajú kolektorové elektromotory, ktoré nemávajú príliš dlhú životnosť. Vysokotlakové čističe od strednej triedy vyššie sú osadené oveľa robustnejšími asynchrónnymi motormi. Pozná sa to na práve podľa hmotnosti stroja. Zatiaľ čo tie lacné mávajú okolo piatich kilogramov, umývačky s asynchrónnym motorom vážia viac ako desať kilogramov. Ak teda potrebujete čistič pre častejšie a náročnejšie využitie, voľte čistič s asynchrónnym motorom.

S hmotnosťou súvisí aj konštrukcia čerpadla. Pri lacnejších strojoch nájdete plast, v strednej triede nájdete zliatiny mosadze a bronzu. V prípade top produktov sa používa tvrdá keramika.

Aj tlak a prietok majú byť v rovnováhe - je dobré obidve hodnoty vyvážiť. Čím vyšší má umývačka prietok vody, tým rýchlejšie plochy umyjete. Nemusíte totiž vodu usmerniť do tak úzkeho prúdu. A čím vyšší dáva umývačka tlak, tým je umytie intenzívnejšie.

Vysokotlakový čistič

Niektoré umývačky majú aj reguláciu tlaku. Regulácia sa objavuje skôr pri vyšších modeloch, tesne v susedstve profesionálnej triedy. Ide tu o to, aby pri silnom stroji bolo možné tlak pri niektorých pracovných činnostiach zmierniť. Pre bežné používanie však regulácia nie je tak dôležitá. Tlak na podklad je možné totiž regulovať vzdialenosťou dýzy od povrchu. Nie nadarmo sa v návodoch upozorňuje, že je potrebné dávať pozor napríklad pri umývaní pneumatík, ktoré príliš intenzívny prúd vody môže poškodiť. Odporúča sa nepribližovať dýzu (vzhľadom k šírke prúdu) bližšie ako na vzdialenosť 30 centimetrov.

Sú vysokotlakové čističe samonasávacie?

Áno, sú samonasávacie.

Z akého materiálu sú čerpadlá vysokotlakových čističov?

Podľa kvalitatívnej úrovne tlakových umývačiek sa používajú aj rôzne materiály. Od materiálov lacnejších plastových až po zliatiny mosadze a bronzu. V prípade top produktov sa používa tvrdá keramika.

Aký minimálny tlak vody je na pripojenie čističa potrebný?

Samotný tlak vody nie je príliš podstatný, ide predovšetkým o dostatočné zásobenie umývačky vodou na vstupe. Pokiaľ má umývačka uvedený prietok 5,5 l/min, tak je vhodné, aby mal zdroj vody aspoň takú kapacitu, aby dokázal zaistiť zodpovedajúce množstvo vody.
Všeobecne sa dá povedať, že tlak vody nie je potrebný žiadny, ak umývačka bude používaná ako samonasávacia.

Ako správne pracovať s vysokotlakovým čističom?

Umývacie zariadenie je určené výhradne na nasledujúce použitie:

  • umývanie vozidiel, prístrojov, budov, zariadení atď. studenou vodou, prípadne s pridaním prostriedkov, ktoré určil výrobca

  • nasávanie čistiaceho prostriedku, ktorý určí výrobca

  • odstránenie kameňa a usadenín v potrubí pomocou príslušných doplnkov, ktoré určí výrobca

  • hydro-pieskovanie predmetov pomocou príslušných doplnkov, ktoré určil výrobca.

Umývacie zariadenie nesmie byť používané na umývanie osôb, zvierať, elektrických zariadení pod napätím, jemných predmetov alebo samotného umývacieho zariadenia.
Umývacie zariadenie nie je vhodné na použitie v prostredí so zvláštnymi podmienkami ako napr. korozívna výbušná atmosféra.

Akým spôsobom pridávam do čističa saponát?

Tlakové umývačky, ktoré to umožňujú, si nasávajú saponát sami zo špeciálnej nádoby, ktorá je súčasťou balenia alebo priamo stroja, alebo sa kupujú ako príslušenstvo k danému typu umývačky

Aký priemer hadice sa používa pre vysokotlakové čističe?

Najčastejšie 9 mm.

Je možné použiť predlžovací kábel pri vysokotlakovom čističi?

Áno, je to možné.

  Prehliadnuť sortiment vysokotlakových čističov
Prihlásiť sa
Uživatel nepřihlášený
Registrovať