Predlžená záruka 7 rokov

prodlouzena-zaruka.jpg

Kvalitou našich výrobkov sme si istí, pred uvedením do predaja prechádza dôkladným testovaním, a preto na väčšinu výrobkov poskytujeme nad rámec i mimoriadnu predĺženú záruku v celkovej dobe 7 rokov.

rada-premium.png Výrobky s touto nadštandartnou výhodou sú označené štítkami Premium Line.

7let-zaruka.png
Výhody plynúce z predĺženej záruky sú jednoznačné:

  • Bezplatné odstránenie všetkých výrobných porúch, ktoré sa prejavia v priebehu záručnej doby.
  • Poskytnutie pravidelných sezónnych servisných prehliadok zdarma.
  • Zaistenie servisných služieb po celú dobu trvania záruky.

Sprevádzkovanie výrobkov a dôsledné zoznamovanie zákazníkov s ich obsluhou, a to vždy našimi odborne vyškolenými predajnými technikmi, ako aj ďalšie dôvody, prečo môžeme zákazníkom poskytovať takto jedinečne dlhú záručnú dobu.

rada-comfort.png Výrobky s touto nadštandartnou výhodou 36 mesiacovsú označené štítkami Comfort Line.

 

rada-economy.png Na výrobkoch, ktoré majú štandardnú záručnú lehotu ( 24 mesiacov ) nájdete štítok Economy Line.

 

 

Konkrétne informácie o povahe a dĺžke poskytovanej záruky na jednotlivé výroby, reklamačných podmienkach a ich rozsahu Vám radi poskytnú odborní predajcovia na našich predajniach alebo ich nájdete na každom Záručnom liste.

Prihlásiť sa
Uživatel nepřihlášený
Registrovať