Menu Zatvoriť
043 / 413 38 31 (volajte Po-Pi 9-18 a počas víkendov 9-17)

Ako zazimovať bazén Azuro

Zazimovanie bazéna by malo byť vykonané v čase, kedy sa minimálne nočné teploty vzduchu ešte nedostávajú trvalo pod bod mrazu a teplota vody je 10 až 15°C. Správne zazimovanie bazéna je kľúčom k dlhoročnému a bezproblémovému užívaniu bazéna a veľmi vám uľahčí jeho opätovné uvedenie do prevádzky.
Ako zazimovať bazén Azuro

1. Odstráňte nečistoty

 • Vyberte schodíky z vody, očistite ich a pripravte na uskladnenie.
 • Odstráňte z vody v bazéne plávajúce nečistoty pomocou sieťky.
 • Odstráňte nečistoty z dna a vysajte dno bazéna bazénovým vysávačom.
 • Prepláchnite (dezinfikujte) piesok vo filtrácii rozpusteným prípravkom Azuro Chlor Šok – G, ktorý aplikujte priamo do skimmera (viď návod na prípravku).

2. Ošetrite vodu

Kontrolujte a prípadne upravte úrovne chemického zloženia vody. Hodnota pH by sa mala pohybovať v rozmedzí 7,0–7,4 a množstvo chlóru by malo byť 0,3–0,6 mg/l. Správne hodnoty jednoducho zmeriate pomocou kvapkového alebo prúžkového testera Azuro. Na prípadnú úpravu zloženia vody použite prípravky Azuro Alkalita plusAzuro pH mínus alebo Azuro pH plus a Azuro Chlor Šok - G. Je potrebné, aby po úprave bežala filtrácia po dobu, kým sa voda premieša (min. 24 hodín).

3. Upravte výšku hladiny vody

 • Znížte hladinu vody cca 10 cm pod skimmer (zberač nečistôt) a namiesto koncovky vratnej dýzy naskrutkujte zátku vratnej dýzy (je možné zakúpiť v predajniach Mountfield).
 • V prípade, že zátku vratnej dýzy nepoužívate, odpustite vodu cca 10 cm pod vratnú dýzu a demontujte koncovku vratnej dýzy s krúžkom a obidva diely si odložte.

4. Očistite bazén

 • Očistite steny bazéna pod aj nad hladinou prípravkom Azuro Clear Forte. Prípravok naneste čistiacou hubkou Azuro na znečistené miesta, nechajte 10 minút pôsobiť a potom hubkou nečistoty opláchnite. Na záver dôkladne opláchnite stenu vodou.
 • Odstráňte mechanické nečistoty zo skimmera. 

5. Odpojte hadice

Odstráňte všetku vodu z hadíc. Na odstránenie vody z rozvodov je vhodné využiť vysávač na mokré vysávanie.

6. Odpojte filtráciu

 • Demontujte čerpadlo a vylejte z neho a z potrubia/hadíc zvyšnú vodu (viď návod k filtrácii).
 • Na šesťcestnom ventile nastavte pozíciu ZIMA (prípadne medzi polohy ODPAD a ZAVRETÉ).
 • Z nádoby a z čerpadla demontujte výpustné zátky a vypusťte zvyšnú vodou.
 • Všetky súčasti filtračnej jednotky uložte na suchom mieste chránenom pred mrazom.

7. Odpojte ohrev vody

Solárny ohrev
 • Vypustite vodu zo všetkých dosiek solárneho ohrevu a odložte ich do priestorov, v ktorých neklesne teplota pod 0 °C. Dosku odporúčame nerolovať, ale nechať natiahnutú. Zamrznutie vody v solárnom ohreve môže spôsobiť nenávratné poškodenie dosky solárneho ohrevu.
Tepelné čerpadlo
 • Odpojte tepelné čerpadlo od siete a uzavrite obtokové ventily.
 • Vypusťte z čerpadla vodu odskrutkovaním potrubia z oboch prípojok filtračného okruhu.
 • Zvyšnú vodu vo výmenníku čerpadla vysajte do sucha. Vo výmenníka čerpadla nesmie zostávať žiadna voda.
 • Naskrutkujte potrubie späť (ale nedoťahujte), aby sa do čerpadla nedostali nečistoty alebo voda.

8. Zaistite technológiu proti mrazu

Všetky odpojené a demontované časti príslušenstva (hadice, schodíky, solárny ohrev, filtrácia, proti prúd a pod.) ukryte do priestorov, kde teploty neklesajú pod 0 °C

9. Aplikujte prípravok Azuro Zima

 • Aplikujte prípravok Azuro Zima v dávke 1 liter na 10 m3 (10 000 litrov vody).
 • Prípravok Azuro Zima nezabráni zamrznutiu vody. Tento prípravok slúži na zazimovanie vody vonkajších bazénov, zabraňuje rastu rias a uľahčuje čistenie bazéna na jar.

Zamrznutá voda v bazéne

 • Konštrukcie bazénov Azuro sú riešené takým spôsobom, že ani pri úplnom zamrznutí vody v nich nedôjde k ich poškodeniu. Nie je teda potrebné do bazénovej vody vkladať PET fľaše a pod.

10. Zakryte bazén

Nadzemný bazén

 • Počas jesene zakryte bazén jesennou krycou plachtou, ktorá chráni bazén pred padajúcimi nečistotami napr. lístím a ihličím.
 • Ako náhle prídu mrazy a na hladine sa začne tvoriť ľadová námraza, plachtu z bazéna zložte, poriadne vysušte a uskladnite na mieste, kde neklesá teplota pod bod mrazu. Váha napadaného snehu a pôsobenie mrazu na jesennej krycej plachte pri jej zamrznutí na hladine bazéna môže poškodiť jej štruktúru a výrazne tým skráti jej životnosť.
 • Cez zimu nechajte bazén odkrytý.

Zapustený bazén

 • Na jeseň zakryte bazén zimnou krycou plachtou Kris-Kros, ktorá chráni bazén tak pred padajúcimi nečistotami napr. lístím a ihličím, ako aj pred pádom ľudí a domácich zvierat do vody. Túto plachtu ponechajte na bazéne do jari.
 

prehliadnuť sortiment bazénovej chémie