Menu Zatvoriť
043 / 413 38 31 (volajte Po-Pi 9-18 a počas víkendov 9-17)

Ako sa starať o vodu v bazéne?

Počas horúceho leta je každý rodinný bazén plne vyťažený. Do vody sa logicky dostáva veľa nečistôt, ako sú napríklad zvyšky opaľovacích krémov, trávy, utopený hmyz a pod. Aby voda v bazéne bola neustále nezávadná a krištáľovo čistá, treba ju pravidelne dezinfikovať a chrániť napríklad pred baktériami a riasami.
Ako sa starať o vodu v bazéne?

Mountfield - bazénový asistent

Údržba priezračne čistej vody v bazéne počas celej kúpacej sezóny je hračka, keď máte kedykoľvek pri ruke skúseného odborníka a radcu. Presne takého Vám teraz predstavujeme. Mobilná aplikácia Mountfield – bazénový špecialista pre všetky chytré telefóny a mobilné zariadenia pozná odpovede na všetky otázky súvisiace so starostlivosťou o bazénovú vodu.
 
Poradí, ako bazénovú vodu vyčistiť a ľahko ju tiež krištáľovo čistú a zdravotne nezávadnú udržiavať. Aplikácia Vás tiež návodne a zrozumiteľne prevedie procesom zazimovania aj odzimovania bazéna a pomôže v priebehu kúpacej sezóny riešiť aj prípadné problémy s kvalitou vody. Vďaka nej rýchlo získate jednoduché inštrukcie vedúce k ich odstráneniu.
 

 

QR kód bazénového asistentaPri vývoji aplikácie sme čerpali zo skúseností nabitých v priebehu tridsiatich rokov na pozícii bazénového špecialistu na trhu. Všetko dôležité teraz nájdete na jedinej obrazovke. Ovládanie je ľahké, menu priehľadné. Aplikácia Vám tak šetrí čas pre vodnú zábavu a dokonalú starostlivosť o bazénovú vodu teraz zvládne každý.

 

Maximálnu efektivitu a úsporu času pri starostlivosti o bazénovú vodu dosiahnete využívaním aplikácie v kombináciou s komplexným radom prostriedkov bazénovej chémie Azuro, ktorú nájdete tiaž v našom sortimente.

Aplikáciu Mountfield – bazénový asistent sťahujte zadarmo v obchodoch Google Play a App Store

 
Nyní na Google Play
Stáhnout v App Store

Čistenie bazéna

Čím vždy začať?

Pred každou úpravou vody je potrebné najskôr zmerať hodnotu pH a alkality pomocou špeciálnych kvapkových a prúžkových testerov. Ak namerané hodnoty nie sú v príslušných medziach, je potrebné zjednať okamžitú nápravu. Rovnako dôležité je udržiavať požadované limity tvrdosti vody. Tento fakt je potrebné mať na pamäti hlavne pri dopúšťaní vody do bazéna.

Pre ľahkú údržbu vody v bazéne je dôležitá  dobrá kvalita zdroja vody

Nepoužívajte príliš mäkkú ani príliš tvrdú vodu. Z pohľadu obsahu nečistôt a minerálov odporúčame používať upravenú vodu z vodovodného radu, prípadne dovezenú z úpravne vody, ako vodu studničnú alebo z povrchového zdroja, v ktorej sa môžu vo väčšej miere vyskytovať minerály a organické nečistoty.

Nevyhnutným predpokladom čistej vody je piesková  filtrácia

Piesková filtrácia by mala mať zodpovedajúci výkon. Bez dobrého fungovania filtrácie nemožno ani s použitím chemických prípravkov dosiahnuť po všetkých stránkach čistú, kvalitnú a zdravotne nezávadnú vodu. Pieskovú náplň filtrácie je nutné udržiavať neustále čistú, a preto ju musíte pravidelne aspoň raz za 14 dní preplachovať a najneskôr raz za 2 roky celú vymeniť. Po vyčistení pieskovej náplne nezabudnite dopustiť vodu späť do bazéna. Pokiaľ bazén využívate veľmi intenzívne, je nutné na manometri častejšie kontrolovať priechodnosť pieskovej náplne a prípadný časový interval preplachu skrátiť.

Veľmi užitočné je používať bazénové príslušenstvo ako napríklad bazénový vysávač

Vysávač dokonale odsaje hrubé nečistoty z dna a stien bazéna. Bez neho  je náročnejšie  udržovať bazénovú vodu v dokonalej kondícii.

Je dôležité udržiavať správu hodnotu pH

Tá udáva, či je voda vo vašom bazéne zásaditá, alebo kyslá. Pre zdravotnú nezávadnosť bazénovej vody a správnu funkciu všetkých prípravkov sa hodnota pH musí pohybovať v rozmedzí 7,0 až 7,4. Hodnota pH vyššia ako 7,4 môže spôsobiť vo vode mliečne zákaly (vyzrážanie vápnika), zníženie účinnosti chlórových prípravkov, zápach po chlóre a podráždenie očí či pokožky. Pri hodnotách pH pod 7,0 môže dochádzať k zvýšenej korózii kovových častí bazéna, blednutiu farieb materiálov, z ktorých je bazén vyrobený a tiež k podráždeniu očí a pokožky. Pre úpravu hodnoty pH smerom nadol použite prípravok Azuro pH mínus a pre úpravu hodnoty pH smerom nahor prípravok Azuro pH plus. Hodnotu pH kontrolujte pravidelne minimálne raz týždenne pomocou kvapkového alebo indikátorového testera. Pri výskyte nečistôt alebo za horúceho počasia interval kontroly skráťte. Keď spozorujete odchýlku od požadovaných hodnôt, upravte pH podľa návodu na prípravku pH mínus, resp. pH plus.

Rovnako tak je potrebné sledovať a upravovať hodnotu alkality

Alkalita je tiež nazývaná pojmom "uhličitanová rovnováha". To znamená, že ak má bazénová voda prípustnú hladinu alkality a nachádza sa teda v "uhličitanovej rovnováhe", voda je schopná prirodzene vyrovnávať hladinu pH. Ak je hodnota celkovej alkality príliš nízka, pH nie je stabilné a má časté výkyvy. Naopak pri vysokej hladine celkovej alkality bude mať hladina pH tendenciu vracať sa k pôvodnému vyššiemu pH. Hodnota alkality by sa mala pohybovať v rozmedzí 80 - 120 ppm. Hodnotu zmeriame pomocou indikátorového testera Azuro Quick Check 4v1. Ak je hodnota alkality nižšia ako 80 ppm, pridajte prípravok Azuro Alkalita plus a ak je vyššia ako 120 ppm, pridajte prípravok Azuro pH mínus. Postupujte podľa návodu na prúžkovom testery alebo na samotných prípravkoch.Bazénová chémia

Kontrola tvrdosti vody a problémové ionty kovov

Ďalšia dôležitá hodnota, ktorú treba sledovať, je tvrdosť vody. K tomu slúži kvapkový tester tvrdosti vody Azuro. Hodnota tvrdosti bazénovej vody by nemala byť vyššia ako 18ºN. V prípade, že je táto hodnota prekročená, použite na jej úpravu prípravok Azuro Ca. Tvrdosť vody odporúčame v priebehu sezóny kontrolovať, najmä pri doplnení väčšieho množstva vody do bazéna. Pri nadmernom výskyte minerálov interval skráťte podľa potreby až na jeden týždeň. Podstatné je nezabúdať na kontrolu a úpravu tvrdosti vody po dopustenie bazéna. Pri napúšťaní bazéna prírodnou vodou, napríklad zo studne, je primárnou funkciou prípravku Azuro Ca chemické viazanie iónov kovov (železo, mangán), ktoré by inak po nasadení dezinfekcie spôsobili nežiaduce zafarbenie vody (až do hneda). Detailné informácie o dávkovaní nájdete na etikete prípravku.

Ako na špinavú vodu?

Pri riešení problémové so špinavou vodou je dobré skontrolovať, či sa hodnota pH pohybuje v požadovaných medziach. Základným predpokladom na dosiahnutie čistej vody je udržiavať steny a dno bazéna neustále čisté. V prípade výskytu väčšieho množstva nečistôt sa tieto vysávajú priamo do odpadu, prepnutím ventilu pieskovej filtrácie do polohy odpad, čím sa zabráni nadmernému zanášaniu pieskovej filtrácie. Toto je veľmi dôležité najmä po použití vločkovacích prípravkov.
Úbytok vody potom doplníte. Pieskový filter čistíme raz za štrnásť dní, alebo vždy, keď je zanesený (podľa manometra). Pri veľkom znečistení bazéna sa môže čistenie filtrov opakovať aj raz za dve hodiny.

Problém so špinavou vodou

Niekedy sa môže stať, že sa neustrážia všetky hodnoty v predpísaných medziach, a výsledkom potom je skazená bazénová voda. Tá môže byť buď zelená, mliečna alebo silno zakalená. Keď už k takej situácii dôjde, musíte začať úplne rovnako ako pri jarnom odzimovaní bazéna. To znamená, v skratke, že najprv starostlivo vyčistíte dno a steny bazéna, predradné košíčky čerpadla aj skomeru a potom riadne preperte filtračný piesok. Samozrejmosťou je kontrola a prípadne úprava hodnoty alkality a pH.


Úprava bazénovej vody

Zakalená voda v bazéne

Pri zakalenej vode najprv odporúčame upraviť tvrdosť vody a hodnotu alkality aj pH. Ak tieto úpravy nevyrieši problém, použite prípravky Azuro Flokul alebo Azuro prejasňovač. Aplikovať ich je potrebné,  keď prestane byť voda v bazéne priezračná. Tieto prípravky drobné čiastočky nečistôt zhlukujú do väčších celkov, ktoré piesková filtrácia zachytí. Azuro prejasňovač navyše vodu rozjasní a dodá jej iskru. Po ich aplikácii treba vodu dôkladne premiešať filtráciou, potom filtráciu vypnúť a nechať zhluky nečistôt usadiť na dno a tie potom odsať priamo do odpadu. Odsatím usadených vločiek do odpadu sa zabráni nadmernému zaneseniu filtračného média, prípadne rozvíreniu veľmi jemných vločiek, ktoré filtrácia už nedokáže zachytiť. Nezabúdajte na následné dopustenie vody do bazéna. Ďalej je tiež vhodné skontrolovať priechodnosť predradných košíčkov čerpadla a skimmeru.

Zelená voda v bazéne

Ak voda zozelenie a hodnota alkality aj pH sú v predpísaných medziach, použite najprv prípravok Azuro Chlór šok G. V prípade, že voda v bazéne zmení svoju farbu a začína sa pomaly čistiť, pridajte prípravok Azuro Flokul alebo Azuro prejasňovač.

Ak sa stav nezmení, aplikujte prípravok Azuro Modrý blesk, ktorý je tiež na báze chlóru, ale obsahuje inú účinnú látku. Následne, po úspešnom odstránení zeleného nádychu, pridajte do bazénovej vody prípravok Azuro Flokul alebo Azuro prejasňovač.

Pri dávkovaní týchto prípravkov je veľmi dôležité pozorovať zmeny zafarbenia bazénovej vody. Ak sa po prvom použití Azuro Chlór šok G prudko zmení farba riasy vo vode, už nepridávajte ani Azuro Modrý blesk, ani Azuro Chlór šok G. Medzi jednotlivými aplikáciami by malo uplynúť minimálne 24 hodín a nemali by presiahnuť predpísané dávky uvedené na etiketách.
Azuro Flokul alebo Azuro prejasňovač príde na rad až po čiastočnom vyprchaní voľného chlóru, čo býva spravidla 24 hodín od poslednej aplikácie chlórových (šokových) prostriedkov.

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade je potrebné po aplikácii týchto prípravkov vodu premiešať, potom filtráciu vypnúť a nechať zhluky nečistôt usadiť na dno a tie potom odsať priamo do odpadu. Potom nezabúdajte na dopustenie vody do bazéna. Ďalej tiež kontrolujte priechodnosť predradných košíčkov čerpadla a skimmeru.
Pri riešení problémov so špinavou vodou je dobré skontrolovať, či sa hodnota tvrdosti vody pohybuje v požadovaných rozmedziach.

Prejasňovač do bazéna 

Čo zahŕňa bežná prevádzka bazéna v sezóne?

Pri bežnej prevádzke bazéna je potrebné mať trvale na pamäti:

Odporučené hodnoty bazénovej vody:

  • Tvrdosť: nie viacej ako 18°N

  • pH: v rozmedzí  7,0 – 7,4

  • Alkalita: v rozmedzí 80 – 120 ppm

  • Voľný chlór: v rozmedzí 0,3 – 0,6 mg/l

  • Aktívny kyslík: v rozmedzí 4 – 20 mg/l *

*Kyslíkové a chlorové prípravky se nikdy nesmú kombinovať súčasne, pretože sú vzájomne nekompatibilné (reagujú spolu a tým rušia účinky).

Chlórová dezinfekcia

Najdôležitejším ošetrením bazénovej vody je jej dezinfekcia. Najvhodnejšie je použitie chlórových tabliet Azuro Chlór T. Ďalšou možnosťou je využitie prípravku Azuro Chlór Trio. Tento prostriedok dávkuje do bazénu chlór podobne ako chlórové tablety. Mimo to pridáva do vody algicid a flokulant. V sortimente bazénovej chémie Azuro môžete nájsť tiež multifunkčné tablety "novej generácie" - Azuro Multi 5v1. Tieto tablety, oproti prípravku Azuro Chlór Trio, navyše stabilizujú pH a zmäkčujú vodu. Tablety odporúčame aplikovať pomocou zásobníkov na to určených (plávajúcich alebo pevných). Hodnota chlóru sa samozrejme musí udržiavať v predpísanom rozmedzí. Množstvo chlóru preto pravidelne kontrolujte pomocou kvapkového alebo indikátorového testera Azuro a udržujte ho v rozmedzí 0,3 - 0,6 mg/l. Pri dodržaní týchto predpísaných hodnôt, udržanie správnej hodnoty pH aj alkality a pri súčasnom mechanickom čistení stien a dna bazéna máte zaručené, že voda v bazéne zostane jasná, priezračná a krištáľovo čistá.
V letných mesiacoch je vhodné s chlórovými tabletami zároveň použiť aj prípravok Azuro Chlor Stabil. Tento prípravok zamedzuje rýchlemu odparovaniu voľného chlóru z bazénovej vody tým, že ho na seba čiastočne naviaže. To ušetrí náklady za nadbytočnú spotrebu chlórovej chémie, ktorá sa v teplých mesiacoch spolu s vodou veľmi rýchlo odparuje do ovzdušia, bez toho aby bola plne využitá jej účinnosť.

Chlórové tablety do bazéna

Bezchlórová dezinfekcia

Hoci sú všetky chlórové prípravky účinné a úplne nezávadné, tak je pre časť majiteľov bazénov pre ošetrenie vody zaujímavejšia bazénová chémia bez chlóru. Bezchlórové prípravky z radu Azuro fungujú na báze aktívneho kyslíka a sú šetrné k ľudskej pokožke aj organizmu najmä u detí a osôb s citlivou reakciou na chlór.
Pre účinnú bezchlórovú dezinfekciu vody použite prípravok Azuro BIO-L, ktorý tiež bráni množeniu baktérií a rias. Pre správnu funkciu používajte v kombinácii s prípravkom Azuro OXI tablety. Tieto tablety odporúčame aplikovať pomocou zásobníkov na to určených (plávajúcich alebo pevných). Pre správnu funkciu prípravkov na báze aktívneho kyslíka je dôležité udržiavať hladinu aktívneho kyslíka, pH a alkality v odporúčanom rozmedzí. Na zistenie hodnoty aktívneho kyslíka slúži kvapkový tester Azuro pH, O2, pričom odporúčané rozmedzie je 4 - 20 mg/l. Pri aplikácii jednotlivých prípravkov postupujte podľa návodu na etiketách jednotlivých prípravkov.

Prevencia proti tvorbe rias

Ako náhle stúpne okolitá teplota vzduchu nad 20 °C, je vhodné používať ako prevenciu proti tvorbe rias prípravok Azuro ALG. Presné dávkovanie prípravku nájdete na etikete. Aplikáciu je najlepšie opakovať každý deň.

Ako prvýkrát napustiť bazén alebo ako sprevádzkovať bazén po zime?

Prvé napustenie

Napustite vodu (hladina by mala dosahovať do úrovne stredu skimmera) a potom skontrolujte a upravte jej tvrdosť. Následne je nutné skontrolovať a prípadne upraviť hodnotu alkality a pH. Ak sú tieto hodnoty v požadovanom rozmedzí, môžete pristúpiť k ďalšej aplikácii chemických prípravkov radu Azuro.
 

Odporučené hodnoty bazénovej vody:

  • Tvrdosť: nie viacej ako 18°N

  • pH: v rozmedzí  7,0 – 7,4

  • Alkalita: v rozmedzí 80 – 120 ppm

  • Voľný chlór: v rozmedzí 0,3 – 0,6 mg/l *

  • Aktívny kyslík: v rozmedzí 4 – 20 mg/l *

*Kyslíkové a chlorové prípravky se nikdy nesmú kombinovať súčasne, pretože sú vzájomne nekompatibilné (reagujú spolu a tým rušia účinky).

Sprevádzkovanie po zime

Pred doplnením vody vyčistite steny a dno bazénu od usadených nečistôt. Na steny použite prípravok Azuro Clear Forte. Neriedený prípravok naneste čistiacou hubkou Azuro na znečistené miesta a nechajte 10 minút pôsobiť. Potom nečistoty mechanicky uvoľnite hubkou alebo kefou a z miesta ich dôkladne opláchnite vodou. Po odstránení všetkých hrubých nečistôt z bazéna najprv zapojte filtráciu. Ak je piesok vo filtrácii staršií ako 2 roky, odporúčame vykonať jeho výmenu. Potom dopustite vodu približne do stredu úrovne skimmera a skontrolujte jej tvrdosť, pH a zásaditosť pomocou príslušných bazénových testerov.

V ďalšom kroku ošetrite bazénovú vodu chlórovým prípravkom Azuro Chlór šok G (detailné informácie o dávkovaní nájdete na etikete výrobku) a vodu nepretržite filtrujte 24 hodín. Nezabudnite pravidelne kontrolovať priechodnosť pieskovej náplne (podľa manometra pieskovej filtrácie). Prípravok Azuro Chlór šok G účinne pôsobí pomocou voľného chlóru, ktorý zničí všetky zárodky rias a baktérií.
 

prehliadnuť bazénovú chémiu